Les vides vesteixes

que vestim

Què saps sobre la roba que et poses?

Et convidem a fer un recorregut per la problemàtica i l’alternativa de la indústria tèxtil dels nostres dies: del model capitalista al comerç just, a través de dades clau i testimonis.

Fes servir la barra de desplaçament per començar a traçar el camí del canvi

coto

De la planta al fil

nta al fil

Com ens afecta l’actual model de plantació de cotó? 
Quin impacte mediambiental té?
En quines condicions es treballa?

Tracem el primer pas de les vides de la roba que vestim, de la planta al fil.

La producció convencional
provoca un gran impacte mediambiental i la vulneració dels drets laborals

Erosió de la terra i ús de pesticides perjudicials per la salut

Malbaratament i alt consum d’aigua (15000L)

Emissió de gasos perjudicials com el Co2

Sobreproducció i contaminació pels plàstics

Explotació dels camperols que perden terres en favor dels monocultius intensius.

La producció de cotó orgànic promou un model més just i sostenible

Procés d’elaboració ecològic i respectuós

El cotó orgànic es produeix sense substàncies tòxiques (ni pesticides, ni fertilitzants, ni químics)

Al cultiu s’hi utilitzen adobs naturals i es respecten els cicles que eviten l’esgotament dels nutrients de la terra.

No s’utilitzen llavors genèticament modificades. 

Ús racional dels recursos (71% menys d’aigua i 62% menys d’energia)

Recollida a mà, sense erosió del sòl ni de la matèria primera.

Les fibres resultants són més suaus i duradores.

tractor 3

El cultiu convencional i massiu del cotó comporta un preu massa alt: explotació de la terra, amb una elevada erosió i un ús de pesticides altament perjudicials per la salut; el malbaratament de recursos naturals, com l’aigua; una desmesurada emissió de gasos perjudicials per la salut i el medi ambient, com el CO2; la contaminació provocada per la sobreproducció de plàstics; i l’afectació directa en les persones implicades al llarg del procés d’elaboració, des de l’abús laboral fins a l’explotació dels camperols que perden terres en favor dels monocultius intensius.

Els avantatges de la producció cooperativa

La producció de cotó orgànic a l’Índia és un exemple d’un procés just i molt més saludable, amb un model respectuós amb el medi ambient i curós amb els drets laborals.

Reprodueix vídeo

Els avantatges de la producció cooperativa

La producció de cotó orgànic a l’Índia és un exemple d’un procés just i molt més saludable, amb un model respectuós amb el medi ambient i curós amb els drets laborals.

Reprodueix vídeo

És possible seguir un procés més just i saludable.
L’agricultura orgànica comporta molts més guanys que la producció convencional de cotó: respecta les condicions dignes de treball dels productors, amb preus justos i tenint cura de la seva salut. El cultiu natural fa que els productes de cotó orgànic no continguin tòxics (pesticides, productes químics) que puguin ser absorbits per la pell. A més, els teixits de cotó orgànic son d’alta qualitat i durabilitat, com podrem comprovar en el procés de transformació i confecció de teixits.

bobina

Del fil a lasamarreta

samarreta

Amb la transformació de la matèria primera en el producte final, quins  impactes tenen les pràctiques de la indústria convencional? Com afecten el medi ambient la filatura, la producció de teixits i el tintat?

Les vides de moltes treballadores es veuen afectades per aquests processos vinculats a la roba que vestim.

La confecció dels teixits: una petjada tòxica

Especulació, grans beneficis per als productors, explotació i subsidis

Jornades laborals de fins a catorze hores diàries, sense salaris dignes i absència de sindicats legalment constituïts

Condicions laborals inhumanes i perilloses 

Abús laboral, majoritàriament en dones (80%)

Explotació infantil

Hi ha una alternativa: sostenibilitat, drets i justícia

Condicions dignes de treball i respecte pels principis i drets fonamentals, sense discriminació de qualsevol classe i gènere

Assegurar els drets de les dones en un context d’alta sobreexplotació i abús

Protegir els Drets Laborals en àmbits essencials com la salut i disposar d’entorn segur, un salari just i el dret d’associació

Mantenir les persones per davant dels beneficis. 

Compromís del manteniment dels drets laborals en context d’emergència, com el provocat per la Covid.

Dones artesanes

Els drets laborals també es garanteixen en els petits tallers artesanals de Fair Trade.

Reprodueix vídeo

Dones artesanes

Els drets laborals també es garanteixen en els petits tallers artesanals de Fair Trade.

Reprodueix vídeo

Els drets, per davant

Els drets de les treballadores de projectes com RCM Cotton Mills són un punt clau de la confecció de roba de comerç just.

Reprodueix vídeo

Els drets, per davant

Els drets de les treballadores de projectes com RCM Cotton Mills són un punt clau de la confecció de roba de comerç just.

Reprodueix vídeo

Una producció altament contaminant

La producció de teixits comporta un alt grau de toxicitat i contaminació, tant en els agents productors com en els consumidores finals. Pesticides i productes químics se sumen al fort impacte ecològic i contaminant dels teixits.

Reprodueix vídeo

Una producció altament contaminant

La producció de teixits comporta un alt grau de toxicitat i contaminació, tant en els agents productors com en els consumidores finals. Pesticides i productes químics se sumen al fort impacte ecològic i contaminant dels teixits.

Reprodueix vídeo

L’afectació de la pandèmia

La Covid-19 ha estat un repte per la salut i pels drets de les treballadores. Les produccions de comerç just han respectat salaris i condicions.

Reprodueix vídeo

L’afectació de la pandèmia

La Covid-19 ha estat un repte per la salut i pels drets de les treballadores. Les produccions de comerç just han respectat salaris i condicions.

Reprodueix vídeo

No és qüestió de comoditat, sinó de consciència. Com a consumidores, tenim part de la responsabilitat de fer possible el canvi. I també l’obligació d’exigir que les grans companyies siguin transparents en la traçabilitat.

camiseta

De la fàbricaa la botiga

a la botiga

Els perills de les grans maques comercials en la globalització i la uniformització

Consumisme voraç, durabilitat efímera.

Preus econòmics, qualitat dubtosa.

Roba sense consciència social i ambiental

Un producte final que pot afectar la salut de qui vesteix la peça.

En la comercialització, el rol de les consumidores és fonamental. El canvi som nosaltres.

Lluitem contra l’esclavitud moderna

Lluitem contra l’abús laboral, de gènere i infantil

Promovem salaris dignes

Tenim consciència del pes que té la roba que vestim.

Hi ha alternativa: comerç just

Hi ha una alternativa a la producció massiva i convencional de teixits. Representants de Veraluna, Alternativa 3 i Finances Ètiques expliquen les raons per abandonar el model dominant a partir de la seva experiència.

Reprodueix vídeo

Hi ha alternativa: comerç just

Hi ha una alternativa a la producció massiva i convencional de teixits. Representants de Veraluna, Alternativa 3 i Finances Ètiques expliquen les raons per abandonar el model dominant a partir de la seva experiència.

Reprodueix vídeo
jersei

Cada acció que fem, per petita que sigui, comporta conseqüències.

Cada any, gastem de mitjana 437 euros en roba.

La via convencional comporta especulació, grans beneficis per als productors, explotació laboral i una mà d’obra formada, en majoria, per dones i menors. També un elevat impacte mediambiental i de salut.

El comerç just és l’alternativa: solidaritat, igualtat, consum local, proximitat, democràcia. Sous justos, rebuig de l’explotació infantil i per gènere. Respecte pels processos naturals i pel medi ambient.

No és qüestió de comoditat, sinó de consciència.

Activem l’alternativa, optem pel comerç just

Veraluna és una marca de moda ètica i de comerç just d’Oxfam Intermón i que va néixer el 2012 amb l’objectu de millorar les condicions de vida d’homes i dones, treballant de forma propera amb els grups productors i respectant el medi ambient. Reivindica la necessitat de poder vestir-se i consumir roba amb un intercanvi més just entre les parts implicades en la producció i conscienciant al consumidor dels beneficis d’aquest tipus de moda.

AlterNativa3 és una cooperativa que elabora productes de consum habitual, ecològics i de Comerç Just. Té cura de tot el procés de producció i selecciona les matèries primes, sempre ecològiques i ètiques. Treballa en xarxa amb altres organitzacions que promouen el Comerç Just, la sostenibilitat mediambiental i l’economia solidaria com la millor forma d’aconseguir els seus objectius: crear una societat més equitativa basada en el respecte dels drets humans i del medi ambient.

Passem a l’acció

La Campanya Roba Neta és una xarxa internacional d’ONG, sindicats i organitzacions de persones consumidores que té l’objectiu de millorar les condicions de les persones treballadores de la indústria global de la confecció. La Campanya exigeix a les empreses transnacionals de moda i material esportiu que es responsabilitzin de les condicions de les treballadores que confeccionen la roba.

El mapa del Comerç Just a Catalunya s’ha desenvolupat des de LaCoordi conjuntament amb Pam A Pam. Molt més que un mapa, és una aproximació a l’economia solidària del país, construït a partir de la participació i que avança cap a la transformació social.